View Sidebar
Bröstrekonstruktion en del av läkandeprocessen

Bröstrekonstruktion en del av läkandeprocessen

Även om bröstcancer är den allra vanligaste cancerformen för kvinnor i västvärlden, har prognosen för den som drabbats stadigt förbättrats genom åren. Enligt Cancerfonden ligger den relativa 10-årsöverlevnaden för kvinnor med bröstcancer på nästan 90 %, att jämföra med 80-talets siffror på skrämmande 58 %. Det finns alltså för de allra flesta patienter ett långt liv att se fram emot även efter cancerdiagnosen.

En genomgången cancerbehandling kan dock medföra faktorer som påverkar livet och livskänslan efteråt. Vissa saker får man lära sig leva med, men andra kan man påverka. Bröstrekonstruktion, som exempelvis Akademikliniken har många års erfarenhet av, kan vara ett sätt att känna att man får sitt eget liv tillbaka med en kropp som man kan känna igen som sin egen. En bröstrekonstruktion syftar till att återskapa det förlorade bröstet, vilket kan verka stärkande för den drabbade kvinnan i arbetet med att ta sig tillbaka till vardagen och livet. Däremot ska man inte se en bröstrekonstruktion som en garanti för det psykiska välbefinnandet, en cancerdiagnos är en komplex sak att hantera och det är vanligt att man behöver terapeutiskt stöd efteråt. En bröstrekonstruktion upplevs dock av många som ett viktigt komplement till psykoterapeutisk behandling

Även om lång tid har gått sedan det ursprungliga bröstet opererades bort i samband med cancerbehandling, är bröstrekonstruktion ett alternativ. Senrekonstruktion, som det kallas, är i vissa län den vanligaste formen av bröstrekonstruktion, mycket på grund av anledningen att läkare vill se effekten av cancerbehandlingen över tid. Men det förekommer också direktrekonstruktioner, det vill säga bröstrekonstruktioner i nära samband med borttagandet av det ursprungliga bröstet.

Bröstrekonstruktion kan beroende på behov ha olika finansiering. Troligt är att ingreppet kommer ingå i eftervården av cancersjukdomen och alltså omfattas av högkostnadsskyddet. Oavsett om man gör operationen inom den offentliga eller privata sjukvården är operationens förutsättningar alltid individuella, och prisnivån för de fall då högkostnadsskyddet av någon anledning inte täcker ingreppet varierar. Viktigt är att du som patient känner dig trygg med den operatör och det kirurgiska team du väljer ska utföra din rekonstruktion. Självklart ska all inblandad personal vara fullt legitimerad även när operationen sker privat, vilket bland annat aktörer som Akademikliniken erbjuder.

För cancerpatienter som står inför beslut om bröstrekonstruktion eller inte är det viktigt att sätta sig in i vilka alternativ som finns och därefter besluta om vilken typ av rekonstruktion som är lämplig för det specifika fallet. Rosa bandet och Bröstcancerförbundet stödjer även den del av cancerforskningen som innefattar cancerbehandlingens efterverkningar, och arbetar aktivt med att kvinnor ska få tillgång till den rekonstruktionskirurgi som både vetenskapligt och individuellt är den bästa. Du kan i din tur stödja arbetet genom donation eller genom att köpa det internationellt kända Rosa bandet, som säljs under kampanj varje oktober. Alla insamlade medel går till stöd för drabbade och forskning om cancer. Det cerise-rosa bandet som Bröstcancerförbundet står bakom garanterar att just dina pengar går direkt till forskning relaterad till just bröstcancer.

Kommentarer är stängda