View Sidebar
Kvinnors hälsa och symboler

Kvinnors hälsa och symboler

Det rosa bandet är nog en av de mest kända symbolerna för kvinnors hälsa, och då förstås med fokus på bröstcancer. Denna sjukdom drabbar ungefär var tionde kvinna, men vid tidig upptäckt är prognosen god.

Mammografi

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds kostnadsfritt att genomgå regelbunden mammografi då brösten röntgas för att upptäcka eventuella tumörer. De flesta knölar är godartade, det kan vara vätskefyllda cystor som enkelt behandlas. Men då och då är det en cancertumör, vilket naturligtvis är mycket mer allvarligt. Det finns dock många olika sorters tumörer och en del är långsamväxande medan andra är mycket aggressiva. Gemensamt för dem alla är att tidigare upptäckt alltid ger bättre prognos och behandling ska sättas in direkt, oavsett typ av tumör. För de flesta kvinnor är det här skrämmande och omtumlande. Men de flesta blir faktiskt friska, det är viktigt att komma ihåg. Själva tumören måste dock opereras bort och beroende på storlek och typ görs en mindre lokal operation eller så tas hela bröstet bort. Inledningsvis är allt fokus förstås på att få bort tumören så effektivt som möjligt. Därefter sätter man vanligen in cytostatika och strålning för att minimera risken för ev spridning. Det är en tuff behandling för en del, men så småningom blir de flesta ändå friskförklarade.

Att sakna ett bröst

Att förlora en kroppsdel är alltid traumatiskt, men det viktigaste är ändå att bli frisk. Den som förlorat ett bröst kan rekonstruera det för att återfå känslan av att vara ”hel”. Det finns olika bröstimplantat att välja på för sådan rekonstruktion och självklart ska de passa ihop med kvarvarande bröst så allt ser äkta ut. Det handlar i det här fallet inte om att få större bröst utan om att rekonstruera och återställa det som tagits bort.

I vissa fall görs bröstrekonstruktionen samtidigt som det drabbade bröstet tas bort, men det kan också göras vid ett senare tillfälle. Den som fått strålning kan ofta behöva en läkningstid innan det går att göra en rekonstruktion.

Ärftlig risk för bröstcancer

Den som har ärftlig risk för bröstcancer kanske väljer att ta bort båda brösten i förebyggande syfte. Då finns inget behov av annan behandling utan bröstrekonstruktion kan göras vid samma operationstillfälle. Den här typen av operationer görs ofta av både bröstkirurg och plastikkirurg för att säkerställa ett bra resultat. En bröstrekonstruktion kan även göras med vävnad från annan del av kroppen för den som föredrar det. Sjukskrivningsperioden är ofta kortare om du väljer implantat och du slipper också ärr på andra delar av kroppen, något som är oundvikligt om vävnad ska tas på annat håll.

Rosa bandet

Det lilla rosa bandet är en välkänd symbol och varje år samlas det in många miljoner till forskning och kunskapsspridning om bröstcancer.

Kommentarer är stängda