View Sidebar
Behandling vid bröstcancer

Behandling vid bröstcancer

Antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar ständigt och i Sverige idag drabbas var nionde kvinna någon gång under livet av sjukdomen. Att genomgå behandling mot cancern i form av cellgifter, operation och strålning är mycket krävande för både den drabbade och dennes omgivning. Därför är det mycket hoppingivande att det kan vara möjligt att identifiera kvinnor som är i riskzonen för att drabbas och sedan behandla dessa förebyggande. Det pågår nämligen just nu en omfattande studie som utreder huruvida det är möjligt att genom preventiv behandling med antihormonet Tamoxifen förhindra bröstcancer hos kvinnor med förhöjd risk.

Behandla bröstcancer innan den bryter ut

Tamoxifen har använts sedan 80-talet för att för att hindra återfall hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Om denna medicin även kan användas förebyggande skulle det innebära det att bröstcancer kan behandlas innan den bryter ut, vilket skulle spara mycket lidande för patienten. I dagsläget medför dock behandling med Tamoxifen många biverkningar, såsom depression, svettningar och trötthet. Målet med studien är att hitta en dosering som utan att ge alltför mycket biverkningar ändå effektivt minskar risken för kvinnorna i riskzonen att drabbas av bröstcancer. De kvinnor som löper en förhöjd risk att drabbas av bröstcancer förefaller vara de med hög täthet i brösten. Tätheten mäts med mammografi, vilket i dagsläget utförs genom screening av alla kvinnor.

Rosa bandet kan finansiera forskning och sprida kunskap

Att screena alla kvinnor i befolkningen för bröstcancer tillräckligt ofta för att det ska vara effektivt, bedriva forskning samt sprida kunskap inom området kräver givetvis stora ekonomiska resurser. Rosa Bandet är en välkänd och etablerad kampanj som hjälper till med den typen av finansiering. Många köper Rosa Bandet, som främst säljs under oktober månad, i syfte att bekämpa bröstcancer. Utöver Rosa Bandet säljs många andra rosa produkter i samma syfte. För att skapa egna rosa produkter och på så vis hjälpa till att bidra i kampen mot bröstcancer kan man exempelvis kontakta företaget medtryck, eftersom de skapar reklamprodukter med tryck.

Kommentarer är stängda