View Sidebar
Bröstcancer och kvinnohälsa

Bröstcancer och kvinnohälsa

För den som drabbas av bröstcancer är det flera faktorer som påverkar möjligheten att överleva. Cancerfonden håller en kampanj som kallas ”Rosa bandet” i oktober varje år med syfte att samla in pengar som går till den svenska cancerforskningen, påverka beslutsfattare och sprida mer kunskap kring cancer.

Det allmänna hälsotillståndet kan påverka överlevnadsmöjligheterna för den som drabbas av cancer. Om det finns annan hälsoproblematik som exempelvis artros https://www.artros.org, dålig allmänhälsa eller andra komplikationer gör det svårare att överleva allvarliga sjukdomar. Dessa faktorer är därför viktiga att ta hänsyn till för politiska beslutsfattare och sjukvårdspersonal som vill höja överlevnaden för de som drabbas av bröstcancer.

Social status påverkar överlevnaden

Det har visat sig att högavlönade personer som fått en cancerdiagnos har en större chans att tillfriskna jämfört med lågavlönade. Detta kan förklaras med att de olika sociala grupperna har skilda levnadsvanor. Det är dock mer vanligt att höginkomsttagare drabbas av bröstcancer, medan låginkomsttagare främst drabbas av cancersjukdomar som har samband med rökning.

Probiotiska bakterier skyddar mot bröstcancer

Ny kanadensisk forskning har visat att probiotiska bakterier kan skydda mot uppkomsten av bröstcancer. De kvinnor som har friska bröst har också en högre nivå av ”bra” bakterier i bröstvävnaden jämfört med de kvinnor som har bröstcancer. När de probiotiska mjölksyrabakterierna intas oralt kan de nå ända till bröstkörtlarna. De hälsofrämjande bakterierna utgörs av Steptococcus och Lactobacillus som framställer sitt skydd via antioxidanter. Dessa kemiska ämnen förhindrar cellskador som har orsakats av fria radikaler i form av syremolekyler.

De ”dåliga” bakterierna som inte är bra att ha i bröstvävnaden är bakteriestammarna Staphylococcus epidermidis och Escherichia coli. Dessa bakterier har en skadlig effekt på bröstcellernas DNA och bidrar på så vis till uppkomsten av cancer. Detta går till så att kroppen försöker reparera DNA-skadorna och det kan då ske misstag som orsakar tumörtillväxt. Genom att inta probiotiska bakterier kan kvinnor skapa en tillväxt av goda bakterier som sedan når bröstkörteln. Forskarna vill nu uppmuntra kvinnor att dricka och äta livsmedel som innehåller mycket probiotika. Även att inta kosttillskott som innehåller mjölksyrebakterier är ett bra sätt att skydda sig mot uppkomsten av bröstcancer. Tillförseln av ”goda” bakterier kan manövrera ut de dåliga och på så vis minska cancerrisken. Forskare både i Kanada och i Spanien har lyckats visa att de probiotiska mjölksyrabakterierna når bröstkörteln på detta sätt.

Kommentarer är stängda