View Sidebar
Forskning om bröstcancer

Forskning om bröstcancer

Tack vare insamlingar som exempelvis Rosa bandet kan bröstcancerforskningen fortsätta. Endast Rosa bandet-kampanjen har sedan starten 2003 samlat in 593 miljoner kronor till cancerforskningen. Kampanjen bedrivs av Cancerfonden som även är den organisation som delar ut pengarna till forskningen och bestämmer vilka som ska få ta del av insamlingen. Sverige som land har en bred forskning och är internationellt erkända för sina framsteg. Tack vare all den forskning som bedrivs över världen har antalet av överlevande ökat från 60% på 80-talet till dagens över 80%. Forskningen har alltså gått framåt, men det finns fortfarande många områden som är i behov av mer ekonomiska medel för att nya behandlingar ska kunna arbetas fram.

Vad forskningen har uppnått

Forskningen har hittills bland annat kommit fram till att Läkemedel mot benskörhet kan förebygga ärftlig bröstcancer, att ett långvarigt bruk av vissa hormoner i samband med klimakteriebesvär ökar risken för vissa typer av bröstcancer, att orsaken till ungefär hälften av den genetiska cancern kan utredas samt införandet av mammografi över hela landet för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka förändringar. Dessa upptäckter och möjligheter är bara en del av det som bröstcancerforskningen har kommit fram till från 80-talet fram till idag år 2016. Nu för tiden kan alltså kvinnor leva längre med sin cancer eller botas helt, i högre grad än för 30-år sedan, men antalet som insjuknar ökar faktiskt sakta och omkring 1400 kvinnor avlider årligen av sin bröstcancer. Behovet av framtidens bröstcancerforskning finns främst i skräddarsydda behandlingsmetoder, både för att kunna bota fler men även för att minska de negativa biverkningarna av behandlingen. Hur cancern på ett tidigt stadium kan upptäckas och hur mammografin kan bli ännu mer effektiv.

Den stora internationella bröstcancerforskningsstudien Karma

150px-Pink_ribbon.svgKarma, är en internationell organisation som arbetar för att minska antalet som insjuknar i bröstcancer samt för att fler ska kunna botas. De som stöttar denna studie om just bröstcancer är bland andra Karolinska institutet, Skånes universitetssjukhus och Södersjukhuset. Organisationens övergripande mål och forskning kretsar att minska antalet som insjuknar genom att förebygga med medicinen tamoxifen. Idag vet man att friska kvinnor som regelbundet intar tamoxifen löper en minskad risk att drabbas, dock finns det biverkningar. Dessa är exempelvis svettningar och torra slemhinnor. Det organisationen vill undersöka är om även mindre dos av medicinen kan skydda mot bröstcancer. Tamoxifen har används länge inom sjukvården för att förhindra återfall av bröstcancer, men nya resultat har alltså visat att medicinen även kan förebygga. I England och USA används medicinen redan idag som förebyggande för vissa patientgrupper som löper en hög risk att drabbas av bröstcancer. Det Karma mäter är mammografins täthet på röntgenbilden. Ju mindre vitt som visas på bilden, desto mer har medicineringen av tamoxifen verkat.

 

Kommentarer är stängda