View Sidebar
Kaffe förebygger bröstcancer

Kaffe förebygger bröstcancer

Till alla kaffedrickare som har haft dåligt samvete för att de dricker för många koppar om dagen kan nyheten att kaffe förebygger bröstcancer komma som ett glädjande besked. Forskare har genom flera studier kommit fram till att kaffedrickande har en förebyggande effekt mot både återfall och utvecklingen av cancer, och har kunnat förstå vad det beror på.

För två år sedan kunde forskare i Lund tillsammans med ett brittiskt forskarteam komma fram till att patienter som diagnosticerats med cancer och tillfrisknat led mindre risk att drabbas av återfall om de drack två koppar kaffe om dagen, särskilt om de samtidigt behandlades med läkemedelet tamoxifen. Forskarna har genom studien också kunnat se att kaffe har en förebyggande effekt även om man inte redan drabbats av cancer. Detta eftersom cancern redan vid diagnosticering var mindre utvecklad hos de kvinnor som drack kaffe än de som inte gjorde det.a-cup-of-coffee-399478_640

Det man nu, tack vare ytterligare forskning, har kunnat komma fram till är vad denna förebyggande effekt beror på. Forskarna har gått ner på cellnivå och tittat närmare på de effekter som koffeinsyra och koffein har, särskilt hur koffeinet påverkar de signalvägar som cancercellerna är beroende av för att växa. Det de fann var att koffeinet helt stänger av dessa signalvägar, vilket leder till att celldelningen sker långsammare och fler cancerceller dör. I studien deltog 1 100 kvinnor, varav 500 kvinnor också behandlades med tamoxifen. De kvinnor som åt läkemedlet och samtidigt drack minst två koppar kaffe om dagen löpte nästan hälften så stor risk att drabbas av återfall som de kvinnor som drack mindre kaffe än så eller inget kaffe alls. Rapporten som beskriver resultaten närmare publicerades i den medicinska tidskriften Clinical Cancer Research i april år 2015. Bland de forskare som har kommit fram till dessa resultat finns Ann Rosendahl som är forskare på Lunds universitet.

Även om man dricker kaffe är det dock viktigt att hålla utkik efter de tecken som kan tyda på bröstcancer, till exempel en knöl i bröstet. En utmärkt ursäkt för att känna efter knölar i brösten är sex, som ju också har en rad andra hälsofördelar. Du hittar alla tillbehör du behöver för ditt sexliv på Vuxen.se.

Kommentarer är stängda