View Sidebar
Kritik mot Rosa bandet

Kritik mot Rosa bandet

Kritik mot Rosa bandet 1

Inspiratören till det Rosa bandet var Charlotte Haley. En kvinna som själv hade bekämpat bröstcancer. Haley var helt emot kommersialiseringen av kampen mot bröstcancer. Då Alexandra Penney, chefredaktör på den amerikanska hälsotidningen Self och Evelyn Lauder, vice verkställande direktör på Estee Lauder, år 1992 önskade ett samarbete med Haley sa hon helt sonika nej. Haley sa nej helt enkelt för att hon insåg att de två damerna hade en egen agenda som skilde sig från Haleys’. Penneys’ och Lauders’ var att marknadsföra kosmetika i första hand under förespeglingen att de önskade förhindra bröstcancer.

För en god sak
Allt fler företag har hakat på trenden att arbeta för en god sak. Det gäller även i fråga om Rosa bandet-kampanjer. Varför man kan fråga sig i hur hög grad de egentligen bidrar de till forskning kring bröstcancer eller om det bara handlar om marknadsföring av det egna företaget, den egna organisationen.

Pink Ribbons, Inc
En som undersökt saken närmare är Samantha King som skrivit boken Pink Ribbons, Inc från år  2006. Häri skriver hon att flertalet företag just önskar framstå i positiv dager på bekostnad av forskningen kring hur bröstcancer uppstår. Den faller helt enkelt i skymundan.

Tänk efter före
Think before you Pink är ett projekt som lanserades år 2002. Projektet är en riktad aktion mot

den överväldigade mängde Rosa band-produkter och kampanjer som översvämmar marknaden. Man vill från Think Before You Pinks’ sida att de företag som just promotar sina produkter under Rosa bandet-kampanjer också ska vara öppna med de intäkter de får relaterat till Rosa bandet och hur stora donationer de verkligen ger till bröstcancerforskningen. Think before you Pink uppmuntrar Kritik mot Rosa bandet 2konsumenterna att ställa kritiska frågor till företagen avseende de Rosa bandet-kampanjer de gör. Shopping till förmån för bröstcancerforskning är inte det bästa sättet att gynna bröstcancerforskningen.

Döljer det egentliga syftet
Politiker har kritiserat Rosa bandet, man menar att det inte leder till någon verklig lösning av en verklig förändring av problemet. De som köper Rosa bandet stillar sitt samvete och låter det stanna vid det.

Kommentarer är stängda